พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 26 ตุลาคม 2562
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จำนวนรูปภาพ 220
จำนวนผู้เข้าชม
34
หมวดหมู่: กิจกรรม