พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง ในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ช่วงเช้า เป็นพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองอุบลราชธานี และช่วงเย็นเป็นพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน
จำนวนรูปภาพ 172
จำนวนผู้เข้าชม
34
หมวดหมู่: กิจกรรม