กิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ “การพัฒนาผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 - วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ “การพัฒนาผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"
จำนวนรูปภาพ 141
จำนวนผู้เข้าชม
24