เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Cunjin Education Group

วันที่ 26 กันยายน 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Cunjin Education Group
Mr. Li Min, Cunjin Education Group พร้อมคณะ เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 29
จำนวนผู้เข้าชม
312