เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Catholic University in Ruzomberok

วันที่ 26 กันยายน 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Catholic University in Ruzomberok
Dr.Peter Nemec, Consultant, Department of Foreign Relations, Catholic University in Ruzomberok ประเทศสโลวาเกีย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์คณะต่างๆ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือฯ
จำนวนรูปภาพ 16
จำนวนผู้เข้าชม
190