เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Toyo University

วันที่ 17 กันยายน 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Toyo University
Professor Kazuo Takahashi, Vice-President for International Affairs, Toyo University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 38
จำนวนผู้เข้าชม
35