เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศกัมพูชา ไต้หวัน และจีน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศกัมพูชา ไต้หวัน และจีน
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ และ ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศกัมพูชา ไต้หวัน และจีน รวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
จำนวนรูปภาพ 48
จำนวนผู้เข้าชม
12