โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ SWU 2 School

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
จำนวนรูปภาพ 327
จำนวนผู้เข้าชม
163