โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร SWU 2 School

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร SWU 2 School
จำนวนรูปภาพ 271
จำนวนผู้เข้าชม
147