เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Canberra

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Canberra
Ms.Amy Kominek, Business Development Manager, University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย พร้อมคณะ เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 20
จำนวนผู้เข้าชม
259