เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Illinois State University

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Illinois State University
Dr. Jean M. Miller, Dean, the Wonsook Kim College of fine Arts, Illinois State University พร้อมคณะ เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 21
จำนวนผู้เข้าชม
224