งานขอบคุณบุคลากร มศว องครักษ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2565
งานขอบคุณบุคลากร มศว องครักษ์
ภาพบรรยากาศงานขอบคุณบุคลากร มศว องครักษ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะผู้บริหารเป็นเกียรติร่วมงานและมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ร่วมงาน
จำนวนรูปภาพ 153
จำนวนผู้เข้าชม
164
หมวดหมู่: กิจกรรม