ภาพบรรยากาศโครงการปีใหม่ มศว องครักษ์ 2566 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้ามีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศโครงการปีใหม่ มศว องครักษ์ 2566 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้ามีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 99
จำนวนผู้เข้าชม
55