วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 71 ปี

วันที่ 28 เมษายน 2563
วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 71 ปี
เนื่องด้วย วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 71 ปี ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญและวางพวงมาลัย ร่วมรำลึกถึงพระคุณท่านผู้ก่อตั้ง
จำนวนรูปภาพ 44
จำนวนผู้เข้าชม
315
หมวดหมู่: กิจกรรม
เนื่องด้วย วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 71 ปี ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญและวางพวงมาลัย ร่วมรำลึกถึงพระคุณท่านผู้ก่อตั้ง