อธิการบดี มหาวิทยาลัยเมจิ เข้าพบ อธิการบดี มศว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเมจิ เข้าพบ อธิการบดี มศว
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเมจิ เข้าพบ อธิการบดี มศว
Prof.Kosaku Dairokuno President of Meiji University เข้าพบ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพูดคุยเรื่องนิสิตแลกเปลี่ยน แนวทางการศึกษาในไทยและญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร 3
จำนวนรูปภาพ 46
จำนวนผู้เข้าชม
134