โครงการจัดทำร่าง แผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มศว

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
โครงการจัดทำร่าง แผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มศว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มศว พ.ศ. 2566 - 2570"
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 Pullman Bangkok Grande Sukhumit Hotel
จำนวนรูปภาพ 100
จำนวนผู้เข้าชม
158
หมวดหมู่: กิจกรรม