พิธีกฐินพระราชทานประจำปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 - วันที่ 29 ตุลาคม 2565
พิธีกฐินพระราชทานประจำปี 2565
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรูปภาพ 232
จำนวนผู้เข้าชม
117
หมวดหมู่: กิจกรรม