พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2565
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรูปภาพ 271
จำนวนผู้เข้าชม
148
หมวดหมู่: กิจกรรม