โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2565
จำนวนรูปภาพ 80
จำนวนผู้เข้าชม
128
หมวดหมู่: กิจกรรม