พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers ปี2565

วันที่ 27 กันยายน 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers ปี2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers ปี2565
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมเครือข่าย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จำนวนรูปภาพ 27
จำนวนผู้เข้าชม
62
หมวดหมู่: กิจกรรม