การประชุมเพื่อเข้ารับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 27 กันยายน 2565
การประชุมเพื่อเข้ารับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์
การประชุมเพื่อเข้ารับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 4 แห่ง จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและ มอบนโยบายในการบริหารงานแก่ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 4 แห่ง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
จำนวนรูปภาพ 31
จำนวนผู้เข้าชม
25
หมวดหมู่: กิจกรรม