พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธานในพิธี และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 91
จำนวนผู้เข้าชม
53
หมวดหมู่: กิจกรรม