งานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
งานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
จำนวนรูปภาพ 84
จำนวนผู้เข้าชม
62
หมวดหมู่: กิจกรรม