สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี หลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี หลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA
จำนวนรูปภาพ 10
จำนวนผู้เข้าชม
35
หมวดหมู่: กิจกรรม