พิธีเปิด-ปิด กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 6 สถาบัน Graph Games ครั้งที่ 15

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
พิธีเปิด-ปิด กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 6 สถาบัน Graph Games ครั้งที่ 15
จำนวนรูปภาพ 108
จำนวนผู้เข้าชม
61
หมวดหมู่: กิจกรรม