พิธีมอบมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีพร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นตัวแทนในการเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ในการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในชั้นคลินิก โดยภายในพิธียังมีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ร่วมมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
จำนวนรูปภาพ 145
จำนวนผู้เข้าชม
1192
หมวดหมู่: กิจกรรม