การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน

ในวันที่ 3 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 90
จำนวนผู้เข้าชม
77
หมวดหมู่: กิจกรรม