วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 73 ปี มศว

วันที่ 27 เมษายน 2565 - วันที่ 28 เมษายน 2565
วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 73 ปี มศว
งาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
ณ บริเวณหน้าพระพุทธปัญญาภิวัฒน์ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรต
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ อนุสาวรีศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หลวงสวัสติสารศาสตรพุทธิ
จำนวนรูปภาพ 175
จำนวนผู้เข้าชม
130
หมวดหมู่: กิจกรรม