งานประชุม รวมพลังเพื่อสร้างเครือข่าย สานโยบาย แนวคิด ทิศทางพัฒนา บทบาทภารกิจของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
งานประชุม รวมพลังเพื่อสร้างเครือข่าย  สานโยบาย แนวคิด ทิศทางพัฒนา บทบาทภารกิจของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 84
จำนวนผู้เข้าชม
34
หมวดหมู่: กิจกรรม