บรรยากาศการสอบ TCAS รูปแบบที่ 2 : โครงการต่างๆ

วันที่ 8 มีนาคม 2563
บรรยากาศการสอบ TCAS รูปแบบที่ 2 : โครงการต่างๆ
ภาพบรรยากาศการสอบข้อเขียน TCAS รูปแบบที่ 2 : โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 8 มีนาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 50
จำนวนผู้เข้าชม
25
หมวดหมู่: กิจกรรม