ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 93
จำนวนผู้เข้าชม
265
หมวดหมู่: กิจกรรม