พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๓๑ คณะแพทยศาสตร์ มศว

วันที่ 13 ธันวาคม 2564
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๓๑ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จำนวนรูปภาพ 120
จำนวนผู้เข้าชม
161