พิธีรับมอบเกียรติบัตรองค์กรนำออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ในงานแถลงข่าว "อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript"

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
พิธีรับมอบเกียรติบัตรองค์กรนำออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ในงานแถลงข่าว "อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript"
จำนวนรูปภาพ 37
จำนวนผู้เข้าชม
25