พิธีกฐินพระราชทานประจำปี 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 ตุลาคม 2564
พิธีกฐินพระราชทานประจำปี 2564
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2564 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จำนวนรูปภาพ 120
จำนวนผู้เข้าชม
78
หมวดหมู่: กิจกรรม