กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวนรูปภาพ 17
จำนวนผู้เข้าชม
28