อว ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด 19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
จำนวนรูปภาพ 65
จำนวนผู้เข้าชม
190
หมวดหมู่: กิจกรรม