โครงการพัฒนาเครือข่ายนิสิตด้านสื่อสารองค์กร YOUNG CERATIVES

วันที่ 4 เมษายน 2564
โครงการพัฒนาเครือข่ายนิสิตด้านสื่อสารองค์กร YOUNG CERATIVES
โครงการพัฒนาเครือข่ายนิสิตด้านสื่อสารองค์กร หัวข้อ "YOUNG CERATIVES 2021 นักคิดผลิตสื่อ สร้างสรรค์" รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี
จำนวนรูปภาพ 86
จำนวนผู้เข้าชม
138
หมวดหมู่: กิจกรรม