การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจังหวัดนครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 เมษายน 2564
การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจังหวัดนครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
จำนวนรูปภาพ 33
จำนวนผู้เข้าชม
124