โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 8 เมษายน 2564
โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ณ โรงแรม Lancaster Bangkok
จำนวนรูปภาพ 38
จำนวนผู้เข้าชม
164
หมวดหมู่: กิจกรรม