พิธีทำบุญตึกกิจกรรมนิสิตและรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2564
พิธีทำบุญตึกกิจกรรมนิสิตและรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่
พิธีทำบุญตึกกิจกรรมนิสิตและรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ณ อาคารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 49
จำนวนผู้เข้าชม
387
หมวดหมู่: กิจกรรม