งานวันสถาปนา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 21 ปี

วันที่ 31 มีนาคม 2564
งานวันสถาปนา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 21 ปี
งานวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนาและเป็นประธานในพิธีบูชาพระรัตนตรัย
เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 68
จำนวนผู้เข้าชม
140
หมวดหมู่: กิจกรรม