โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

วันที่ 19 มีนาคม 2564
โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยระบบ Online ผ่าน Zoom Meeting
จำนวนรูปภาพ 60
จำนวนผู้เข้าชม
127
หมวดหมู่: กิจกรรม