พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2564
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายฯ ประจำปีการศึกษา 2563
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีพระราชทานเพลิงแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดอุทัยธาราม
จำนวนรูปภาพ 273
จำนวนผู้เข้าชม
209
หมวดหมู่: กิจกรรม