การแถลงข่าว ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที

วันที่ 12 มกราคม 2564
การแถลงข่าว ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมมือผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที
(ชุดตรวจสำหรับค้นหายีนเชื้อไวรัส SAR-CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว)
"ประหยัด ใช้งานง่าย ให้ผลเร็ว"
โดยมี
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ หัวหน้าโครงการวิจัย
คุณพิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด
ร่วมการแถลงข่าว
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จำนวนรูปภาพ 50
จำนวนผู้เข้าชม
222
หมวดหมู่: กิจกรรม