โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

วันที่ 25 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 3 ภาคอีสาน
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 25 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 138
จำนวนผู้เข้าชม
150
หมวดหมู่: กิจกรรม