โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 3 ภาคอีสาน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 86
จำนวนผู้เข้าชม
151
หมวดหมู่: กิจกรรม