โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 3 ภาคอีสาน
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 40
จำนวนผู้เข้าชม
170
หมวดหมู่: กิจกรรม