โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 3 ภาคอีสาน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 56
จำนวนผู้เข้าชม
194
หมวดหมู่: กิจกรรม