โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 3 ภาคอีสาน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 69
จำนวนผู้เข้าชม
133
หมวดหมู่: กิจกรรม