โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 3 ภาคอีสาน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 45
จำนวนผู้เข้าชม
148
หมวดหมู่: กิจกรรม